blemotiv logo 1

Parapetiplekk

Kuidas tellida?

parapetiplekk parapett (joonis) 2.0 (2)
Parapetipleki joonis
Parapetiplekk kaitseb parapetti ja fassaadi ilmastikumõjude eest.
Parapetiplekk ehk müüriplekk pannakse hoone parapetile. Parapett, teisiti öeldud ka rinnatis, on fassaadi pikendus katusest. Parapetiplekk on katteplekk, mille ülesanne on kaitsta parapetti ning hoone fassaadi vihma- ja lumesulamisvee eest. Parapeti puhul on oluline osa kaldel – kalle peaks olema katuse poole langev. Soovituslikult võiks kalle olla 1:6 ehk 170mm ühe meetri kohta. Minimaalne parapeti kõrgus katusekattest võiks olla 50mm.

Parapetipleki vajadusest ja õige kaldenurga all paigaldamisest räägitakse Eesti Katuseportaali artiklis “Ehitamisel ei arvestata piisavalt kliimatingimustega”, kus juhitakse tähelepanu, et viimasel kahel kümnendil ehitatud korterelamutest on suur osa lamekatusega, millel puudub räästas ning mis on kaetud kummibituumen-rullmaterjalist kattega. Sellistel katuselahendustel on tihti tüüpiliseks veaks parapeti puudumine või liiga väikese kaldega parapetiplekk, mis soodustavad fassaadi märgumist. Allikas: Eesti Katuseportaal  

Parapetipleki tähtsust näitab ka Tallinna Tehnikaülikooli uuring, kus leiti, et veekahjustuste tagajärjel võib tellismüüritis ohtlikult laguneda. Palju on juhtumeid, kus suure hulga vee sattumine telliskivihoone fassaadile, on hakanud neid lagundama. Ühe peamise veekahjustuse põhjusena tuuakse välja just parapetipleki olulisus ning see, kuidas on see kokku valtsitud või kuidas on tihendatud ülekatted. Allikas: soojusaudit.ee
parapett parapetiplekk müüriplekk katteplekk
Parapetiplekk
parapetiplekk parapett (joonis) 2.0 (2)
Parapetipleki joonis
parapett parapetiplekk müüriplekk katteplekk
Parapetiplekk

Kuidas tellida?

Näidistööd

Lisaks parapetiplekile kaitseb fassaadi vihmavee eest ka aknaplekk. Aknapleki kohta vaata lähemalt siit: AKNAPLEKK

©️ 2020 ▫️ Blemotiv OÜ ▫️ Savi 9a, Pärnu ▫️ info@blemotiv.com ▫️ +372 55 777 28